GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Utbildning

     

    Utbildning

    Introduktionsutbildning/handledning på både individ- & gruppnivå

    Pågår under nio månader av personalens första år. Enskild kontakt 4 ggr/månad max 1 h/ gång. Inläsning av material.

    Innehåll: Konkret vägledning & handledning i det direkta arbetet. Kompetensöverföring efter de behov som uppstår. Stöd i att hantera yrkesrollen.

    Grupputbildning

    • Kompetensöverföring som följer hela BBIC processen inklusive träning av metoder.
    • Grupphandledning i att hantera yrkesrollen/ utveckla sin egen kompetens utifrån egna frågeställningar.

    Kompetensöverföring/utbildning

    • BBIC – ger individen behörighet att arbeta enligt BBIC konceptet.
    • Barnsamtal
    • Handläggning och dokumentation.
    • Lagstiftning, koncept eller metoder efter verksamhetens behov.
    • Stöd att implementera en fungerande brukarmedverkan, en fungerande uppföljning/ utvärdering av ärendearbetet eller metoder för omvärldsbevakning.