GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Stödboende

    √ Tillståndsplikt från IVO

    Våra Lägenheter
    Boden är en trevlig småstad med ca 28 000 invånare beläget i Norrbotten. Stödboendet ligger centralt och består idag av 14 lägenheter, med tillgång till gemensamma ytor för gruppaktiviteter. I närheten av stödboendet finns både matbutik och restaurang. Här finns goda möjligheter till utevistelse men även promenadavstånd till stadens butiker. Lägenheterna är fullt möblerade med möjlighet att lägga sin personliga prägel. Lägenheten består av ett rum med eget kök, badrum och hall.

    För vem
    aMHigo tillhandahåller ett stödboende för ungdomar mellan 16 till 21 år. Vi tar emot ungdomar som varit placerade i annat boende av olika anledningar och har ett fortsatt behov av stöd innan det är dags att ta steget ut i vuxenlivet. Det kan också handla om ungdomar med en problematisk hemsituation och som behöver en annan boendelösning med ett mindre stöd. aMHigo stödboende tar emot ungdomar med biståndsbeslut enligt SoL, LVU och unga vuxna med lättare psykiska problem.

    Arbetsmetod
    Vi har kompetent personal med lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Vi använder oss av ett lågaffektivt bemötande och arbetar miljöterapeutiskt med MI-stödjande samtal.  För oss ligger fokus i att fånga upp vad ungdomen är bra på och vilka delar vi kan utveckla. Vid behov har vi möjlighet att tydliggöra stödbehovet ytterligare genom bedömningsinstrumenten ADAD och ADDIS-ung. Vi anpassar stödet utifrån vad den specifika ungdomen behöver för hjälp. Redan från första dagen är det av stor vikt att ungdomen får rätt resurser för att ges möjlighet att kunna klarar ett liv i eget boende.

    Tillvägagångssätt

    Föreståndaren har ansvar över inskrivning av alla ungdomar och vi gör alltid en matchning mellan den tilltänkta ungdomen samt de ungdomar som redan finns på boendet för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar. Ungdomen tilldelas en kontaktperson vid inskrivning och tiden med personal anpassas efter ungdomens behov – vissa behöver, mer andra mindre. Personal finns tillgängligt dygnet runt i närliggande personallägenhet med beredskap under natten. Utöver den individuella tid som planeras in och fastställs i genomförandeplanen, erbjuds även gemensam tid. Den gemensamma tiden innehåller utvecklande aktiviteter såsom allmän samhällsinformation, matlagning, läxläsning med mera. Personalen på stödboendet ser till att ha regelbunden kontakt med ungdomarna. Detta för att kunna säkerställa ungdomens tillstånd och att hen inte är skadad, sjuk eller annat.

    Det lilla extra
    Personalen arbetar aktivt för att ungdomen ska få en meningsfull skolgång, praktikplats eller arbete. Även möjlighet till olika former av träning finns för ungdomarna, vi har personal som har god kunskap av bland annat löpning, skidåkning och styrketräning. Boden är en ort med ett rikt föreningsliv och vi uppmuntrar våra boende att ta del av det och till rörelse i olika former.

    Vi har spetskompetens inom:

    -Hedersproblematik
    -Självskadebeteende
    -Missbruk
    -PTSD (posttraumatiskt stress syndrom)

    Hör gärna av dig vid funderingar.