GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Socionomresurs

     

    Utredning, handläggning, uppföljnings- och behandlingsinsatser inom Socialtjänstens arbetsfält.

     

    Till kommuner kan vi erbjuda personal som arbetar med utredning och handläggning av ärenden från vårat egna kontor eller som bemanning på plats under en kortare period. Vi erbjuder enbart resurser med rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget. Dels arbetar vi som ordinarie utredare/handläggare i ärenden men vi kan också användas som en andra person till kommunens egna socialsekreterare. Våra socionomresurser är alla utbildade socionomer med grundutbildning i BBIC och andra relevanta vidareutbildning.

     

    aMHigo AB arbetar främst med utredning av barn och unga men även inom familjerätt, familjehem, äldreomsorg samt LSS och vi arbetar efter samma riktlinjer och lagar som övrig Socialtjänst. Barn och unga utreds alltid efter BBIC. aMHigo kan vid behov göra observationsutredningar vilket innebär att vi utreder familjer i hemmet under några veckor.

    Företräde i rätten

    Tjänsten från aMHigo innehåller dels inläsning av materialet och samtal med ansvarig handläggare inför förhandling, dels upprättande av sakframställning och slutplädering men givetvis också att föra talan i själva förhandlingen.