GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Nu blir vi ännu bättre i vårt arbete

    Nu blir vi ännu bättre i vårt arbete för att ge barn och familjer bättre förutsättningar.
    Lina har genomgått utbildningen Signs of safety som syftar till att göra barn och föräldrar mer delaktiga i utredningar samt att Maja fördjupar sin kunskap inom våld i nära relationer vid Ersta Sköndal Bräcke högskola