GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Skyddat boende

     

     

    aMHigo erbjuder skyddat boende med skalskydd. Vår personal har kompetens inom hedersförtryck. Vi har även HVB-hem, stödboende, familjehem. Vi tar individens säkerhet på största allvar och har förutom skalskydd även personliga larm eller andra praktiska saker avseende skydd. Vi har jour dygnet runt och en placering sker snabbt, ofta samma dag eller dagen därpå.

    Vårat Skyddat boende erbjuder boende med stöd för män, kvinnor, barn och familjer som av olika anledningar är i behov av skydd.

    Fördelar med Amhigo skyddat boende:

    Dygnet runt jour – Skalskydd finns

    Utbildad personal – Möjlighet till eget larm

    Spetskompetens inom våld & hedersproblematik, gängkriminalitet

    Möjlighet till omplacering till annan ort

    Läs mer nedan eller kontakta oss redan idag

     

    Vårt skyddade boende vänder sig till män såväl som till kvinnor, ensamstående eller samboende, med eller utan barn. Vi har både enskilda boenden som lämpar sig bättre till ensamstående och större boenden för familjer. Det kan röra sig om relationsvåld eller hedersproblematik men också för att få hjälp att bryta med ett kriminellt umgänge. Våra skyddade boenden finns runt om i landet.

    aMHigo hjälper till att samordna och bedöma skyddsbehoven för individen med en inledande säkerhetsplanering som uppdateras under placeringen. Vår personal finns som stöd till individen genom stödjande samtal med fokus kring problematiken. Alla vuxna och barn har en egen genomförandeplan som utgår från uppdraget från placerande socialtjänst.

    Beroende på problematik arbetar vår personal stödjande med att kartlägga och samtala kring våld, olika strategier för att hitta en ny vardag samt stärka upp individerna i den nya situationen.

    • Säkerhetsplanering
    • PATRIARK och FREDA
    • Trappan-samtal
    • Strukturerade samtal om våld
    • KBT-inriktade samtal

    Vi kan erbjuda olika öppenvårdsinsatser med mer behandlade karaktär utifrån behov.