GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Personalstatus

    Personalstatus

    I skrivande stund har vi  nio socionomer anställda sett över hela verksamheten. Huvuddelen finns i den utredande verksamheten men vi har även socionomer på boendesidan. Därutöver tillkommer baspersonal i boendena samt socionomer utöver de tidigare nämnda som anställs på deltid för vissa mera tillfälliga insatser inom såväl utredningsdelarna som på boendesidan.