GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Nya boendeplatser & IVO-inspektion

    Här kommer en kort summering av vårt pågående arbete med stödboende samt förstärkt familjehem.

    Inspektion från IVO

    Vårt Stödboende hade inspektion från IVO i våras, och man hade sammanfattningsvis ingen kritik mot verksamheten och upplägget, tvärtom tyckte man vi hade kommit långt i vårt arbete.

     

    Nya boendeplatser

    Vi står i begrepp att utöka våra boendeplatser vilket kommer att medföra en mera personaltät verksamhet inkluderande bl.a sovande jour.

     

    Förstärkt familjehem

    Denna nya verksamhet börjar hitta sina former, vi utreder nya familjer och har några placeringar som löper på.