GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Handledning

     

    Handledning

    Handledning kan ske enskilt, i par eller i en mindre grupp.

     

    Om man är chef eller specialist inom sitt område så kan man vara i behov av egen handledning. Personen får då på ett strukturerat sätt stöd i att utvecklas vidare i sina kompetenser, se sina fallgropar och hitta vägar att förfina sig själv som redskap i arbetet.

     

    Handledningen kan fungera som ett forum för avlastning och debriefing och är ett vanligt kvalitets- och arbetsmiljöfrämjande inslag inom sektorer med social, psykosocial och psykiatrisk problematik. Det kan ske med deltagarnas enskilda arbetsuppgifter som grund, sk ärendehandledning.

     

    När gruppen arbetar mot att utvecklas mot ett speciellt mål brukar det kallas processhandledning, det kan då handla om att förfina sig själv som verktyg i mötet med människor eller att uppnå en samsyn i bemötandet inom verksamheten.

     

    Parallellt arbetar vi alltid med att gruppen ska utvecklas till en effektiv arbetsgrupp där 2+2= minst 5, vi berikar varandra och blir tillsammans mer än vad vi kan åstadkomma själva. Extern handledning är ofta en kvalitetssäkring i verksamheten och har därför både personal och tredje man i fokus.