GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Amhigo har genomfört utbildning

    Vi har nu utbildat samtliga av vår personal inom lågaffektivt bemötande, vid kursen deltog även några av våra duktiga familjehem.