GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    ACRA- & CRA-utbildningar

    Nu utbildar vi fler av vår personal inom ACRA och CRA. Metoderna bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och riktar sig till ungdomar, unga vuxna och vuxna med ett missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.