GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Er organisationsresurs

    Vi på aMHigo har den enskilde och kvaliteten i utförandet i fokus. För oss är det en självklarhet att ständigt förbättras, att de som möter oss känner trygghet och att transparens medverkar till att öka förståelsen för vilken kunskap vi lutar oss på när vi utvecklar och utvecklas i mötet med de som brukar aMHigos tjänster.

     

    Välkommen att ta kontakt!

    aMHigo inför bostadsgaranti

    Vår bostadsgaranti ger de personer som kommer till oss förutsättningar och motivation till förändring och möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv efter avslutad placering.  Läs mer här!

    Se filmen om Boden