GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Hedersproblematik & Relationsvåld

     

    Hedersproblematik och relationsvåld

    ”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker,
    får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.”

    I de flesta kulturer är familjen den viktigaste delen av en persons liv, och i många länder är familjen rangordnad
    utifrån kön och ålder, där de unga är underordnade de äldre och kvinnorna är underordnad männen.
    Familjens status är till största delen beroende av familjens heder.

    Oftast definieras hedersrelaterat våld som våld mot en kvinna som utförs av hennes make eller en manlig släkting
    med motivet att kvinnan har fläckat familjens heder. Även om pojkar och män ofta ges större frihet än kvinnorna
    kan också de riskera att utsättas för hedersvåld eller annan hedersproblematik.

    aMHigo har personal med spetskompetens inom hedersproblematik och relationsvåld och vi kan erbjuda
    olika bedömningsinstrument för att kartlägga problematiken och tillhandahålla behandling.

    Vi har även flertal boendelösningar för skyddat boende i Norrbotten, både i enskilda lägenheter och större boenden för familjer.