GALLERIES
    GO BACK
    TO MENU

    Hedersproblematik & Relationsvåld

     

    Hedersproblematik och relationsvåld

    I de flesta kulturer är familjen den viktigaste delen av en persons liv, och i många länder är familjen rangordnad utifrån kön och ålder, där de unga är underordnade de äldre och kvinnorna är underordnad männen. Familjens status är till största delen beroende av familjens heder.

     

    Oftast definieras hedersrelaterat våld som våld mot en kvinna som utförs av hennes make eller en manlig släkting med motivet att kvinnan har fläckat familjens heder. Även om pojkar och män ofta ges större frihet än kvinnorna kan också de riskera att utsättas för hedersvåld eller annan hedersproblematik.

     

    aMHigo har personal med spetskompetens inom hedersproblematik och relationsvåld, vi kan erbjuda olika bedömningsinstrument för att kartlägga problematiken, behandling och boende.